Vuosi 2018

Kesäkokous Kalettomalla 5.8.2018

Hirvijaosto käsittelee hirvieläinten jahtisääntöjä kokouksessaan to. 19.7. ja jäsenillä on mahdollisuus esittää sääntömuutosehdotuksia jahtisääntöihin.

Tee sääntömuutosesitys sähköpostilla metsästyksen johtaja Antti Moksuselle, anttimoksunen@gmail.com (p. 0400-624426) ja hirvijaoston vetäjä Marko Aaltoselle, marko.aaltonen@rkl-aaltonen.fi (p. 0440-332443). Muutosehdotukset pyydetään lähettämään 18.7. mennessä.

Laita mitä kohtaa esitys koskee ja oma ehdotuksesi.

Jahtisäännöt käsitellään Hirviseurueen perustavassa kokouksessa su. 5.8. klo 13:00 alk. ja Metsästysseuran kesäkokous hyväksyy jahtisäännöt samana päivänä klo 15:00 alk.

Alla on liitteenä v. 2017 jahtisäännöt.

KESÄKOKOUKSEN 2018 PÄÄTÖKSIÄ JA TIEDOTTEITA NÄET ALLA OLEVASTA LIITTEESTÄ.

 

Ruoveden Metsästysseura ry:n kesäkokous pidettiin su. 5.8. klo 15:00 alkaen Kalettoman majalla. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat ja johtokunnan esitys kunniajäseniksi kutsuttavista.
Kunniajäseniksi kutsuttiin Pekka Leinonen ja Erkki Viiki.
Tuula Rikalaa ja Terttu Juvosta muistettiin kukilla.

 

Hirviseurueen perustava kokous ennen kesäkokousta klo 13:00 Kalettoman majalla. Kokouksessa käsiteltiin jahtijärjestelyt, jahtisääntöjen käsittely ja jahtiin ilmoittautuminen.

Hirvijaosto 27.7.2018

Alla hirviseurueen kokouksen esityslista ja jahtisäännöt 2017. Hirvijaosto ei tehnyt muutosehdotusta vuoden 2017 sääntöihin.

Tulostakaa itsellenne mukaan kokousaineisto!

Esityslistoja tulostetaan kokoukseen vain rajallinen määrä.