Vuosi 2019

Kesäkokouksen 3.8.2019 pöytäkirja

HIRVIKOKOUS JA KESÄKOKOUKSET SUJUIVAT JUOHEVASTI

Kalettoman majalla tänään 3.8.19 pidetyt sekä hirvikokous että seuran kesäkokous sujuivat hyvässä hengessä ja jouhevasti. Marko Aaltonenveti hirvikokouksen ja Veijo Pessi puolestaan seuran kesäkokouksen. Hirvikokouksessa hyväksyttiin entiset metsästyssäännöt pienin tarkistuksin. Hirvenmetsästys aloitetaan la 12.10.2019. Seuralle on myönnettu 12 hirven kaatolupaa ja samoin 12 peuran kaatolupaa. Pekka Leinosen tilalle varajohtajaksi valittiin Heikki Lindeman.

Seuran kesäkokouksessa valittiin jaostojen vetäjät sekä päätettiin rauhoitusalueista. Saaliskiintiöiksi päätettiin 1 urosmetso, 1 teeri (naaras rauhoitettu), 3 pyytä ja 2 metsäjänistä. Metsäkauriskiintiöksi päätettiin seuran osalta 6 kaurista. Teräshaulien kielto on voimassa kaikessa metsästyksessä. Vieraskortti on 10 euroa/päivä tai 40 euroa kausi. Alle 20-vuotiaiden nuorten vieraskortti on näistä puolet. Riistakolmio laskettiin ennen kokousta, jonka tulos oli tyhjä eläinten ja lintujen osalta.
Riistanhoitopokaalin saajana palkittiin ansaitusti Matti Seppänen. Lisäksi muistettiin viirillä ja seuran puukolla 10 vuotta jäseninä olleita henkilöitä.
Kesäkokous päätti seuran osallistuvan ryhmänäyttelyyn vuosina 2020 ja 2021.
Hannun muistohaukun ajankohta on 27.12.2019 kansainvälisenä kilpailuna.
Historiikki on viimeistelyviheessa ja sen hinnaksi päätettiin 15 euroa kappaleelta.
Ryhmänäyttelyn päätöstilaisuus pidetään Pajusen Eräkeskuksessa pe 6.9.2019.
Peijaiset järjestetään Kalettoman majalla.
Lasten hirvijahti järjestetään perinteisesti Kalettoman majalla la 26.10.2019.