Lait ja asetukset

 

 

Metsästysasetus 666/1993 22 § (11.4.2013/270)

Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet

Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.

Edellä 1 momentissa säädetty vaatimus ei kuitenkaan koske metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta.

 

Jäsenmaksut v. 2018

Jäsenmaksu säilyi samana kuin aiemmin eli 50 euroa/jäsen. Maksulaput tulevat mahdollisimman pian.