Talvikokous

Ohessa ovat Talvikokouksessa hyväksytyt Toimintakertomus 2009 ja

Toimintasuunnitelma 2010.