2020-21

Kaurispukin kevätjahti on kielletty.

Johtokunta käsitteli metsäkaurisuroksen kevätmetsästyksen sallimista kokouksessaan 23.4. ja teki yksimielisen päätöksen kieltää kevätmetsästyksen 2021.

Kauriit selvisivät kovasta ja paksulumisesta talvesta suhteellisen hyvin talviruokinnan ansiosta ja pieniä laumoja on tasaisesti koko seuran alueella. Laumassa on pääsääntöisesti 3-5 kaurista ja kamerakuvien perusteella kaurispukeille on kasvamassa näyttävät sarvet. Viime syksyn ja talven aikana kaadettiin ennätysmäärä kauriita mitä koskaan aikaisemmin on seuran historian aikana kaadettu eli 3 au, 3 an, yhteensä 6 aikuista ja 12 vasaa. Yhteensä 25 kauriin kiintiöllä kaadettiin 18 kaurista.

Johtokunta kuultuaan jäsenistön mielipiteitä, päätti kieltää kevätmetsästyksen. Perusteena on, ettei se saanut jäsenistössä laajempaa kannatusta, kameroissa ei ole havaittu montaakaan nuorta urosta tai uroksia, jolla on huonosti muodostuneet sarvet. Lisäksi kevätmetsästykseen liittyy suurempi turvallisuusriski takamaaston peitteisen näkyvyyden johdosta puiden ollessa lehdessä. Lisäksi jäsenistö näki parempana vaihtoehtona verottaa kaurispukkeja tulevan syksyn ja talven aikana kiima-ajan jälkeen.

Syksyn kaurisjahdista tehdään päätökset kesäkokouksessa.


Kauriin metsästys 2020-21

Metsästysaika 1.9.2020 — 15.2.2021. 26.9.2020 — 31.1.2021 ajavaa koiraa käyttäen. 1.2.2021 — 15.2.2021 ilman koiraa.  Aina tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus.

Johtokunnan tekemän päätöksen 16.11. mukaan lisätä kauriskiintiötä 5 vasalla eli uusi seuran kauriskiintiö on 10 aikuista ja 15 vasaa. Yksittäisen jäsenen, joka on kaatanut jo useamman kauriin, suositellaan jättävän kauriskiintiötä myös muille jäsenille ja yhteisjahteihin. Muuten kaurisjahdin säännöt jatkuvat kesäkokouksen päätösten mukaisesti.

Alla kesäkokouksen 1.8.2020 tehty päätös:

Tehdyn kanta-arvion perusteella saalistavoite on 10 aikuista (50/50 u/n) ja 10 vasaa, jolloin jäävä kanta olisi noin 40 kaurista. Lisäksi kantaa vähentää kolarit, ilvekset jne. Kaurisjahti pyritään aloittamaan heti jahtikauden alussa kauriskolareiden välttämiseksi. Kaurislauman johtopukki pyritään säästämään metsästykseltä ja kauriita pyritään verottamaan tasaisesti koko metsästyslueelta.

Käytyjen keskusteluiden jälkeen päätettiin, että seuran kiintiö on 10 aikuista ja 10 vasaa. Jäsenen kiintiö on 1 aikuinen ja 1 vasa tai 3 vasaa / metsästäjä 31.10. 2020 saakka, jonka jälkeen metsästys on vapaa, kunnes seuran kiintiö täyttyy. Seuran tai hirviseurueen yhteisjahtien saalista tai maanvuokrasopimuksiin pyydettyä saalista ei vähennetä ampujan kiintiöstä. Johtokunnalle annetaan valtuudet keskeyttää kaurisjahti ennen kiintiön täyttymistä tai lisätä kiintiötä tavoitteen täyttymisen jälkeen johtokunnan tekemän kanta-arvion mukaan. Johtokunnalle annetaan valtuudet päättää kaurispukin kevätmetsästyksestä ja sen kiintiöperusteista. Kaurisjahdin saalismääristä, saaliskiintiön täyttymisestä, jahdin keskeytyksestä, kiintiön lisäyksestä ja kevätmetsästyksestä ilmoitetaan kotisivuilla. Kauriin kaatoilmoitukset on tehtävä välittömästi seuran sihteerille. Kaurisilmoituksen tekemisestä Oma riistapalveluun vastaa kaataja ja asetuksen mukainen saalisilmoitus on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa kaatamisesta Oma riistaan. Kaataja varmistaa, että saalisilmoitus on kirjattu Oma riistaan onnistuneesti ja lähettää sihteerille välittömästi saamansa vahvistuksen saalisilmoituksesta. Turvallisuuden parantamiseksi vahtimalla metsästykseen menosta on ilmoitettava etukäteen metsästyksen johtajalle viestillä missä on vahtimassa ja milloin. Seuruejahdissa passitukset pyritään järjestämään aina metsään ja käytetään turvavaatetusta. Koirien kiinniottotilanteissa koiranohjaajat kutsuvat avuksi vain tarvittavan määrä avustajia. Päätetiin, että kauriin ja valkohäntäpeuran kaadosta ei tilitetä kaatomaksua seuralle. Sen sijaan peuran kaadosta tilitetään MMM:n vahvistama pyyntilupamaksu 17 euroa aikuinen ja 8 euroa vasa.