Kauriin saalistilanne 5.1.2022 ja uusi korjattu seuran kiintiö.

3 aikuista kaadettu, uusi kiintiö 7 aikuista, kiintiöstä jäljellä 4 aikuista.

8 vasaa kaadettu, uusi kiintiö 12 vasaa, kiintiöstä jäljellä 4 vasaa.

Seuran kiintiötä on johtokunnan päätöksellä tarkistettu 5.1. ja yksi aikuisen kiintiö on muutettu kahdeksi vasaksi eli seuran uusi kiintiö on 7 aikuista ja 12 vasaa. Jäsenkohtainen kiintiö pidetään ennallaan 1 aik + 1 vasa tai 3 vasaa. Metsästyksenjohtaja voi tarvittaessa antaa luvan pyytåää orpovasan yli seuran tai jäsenen kiintiön.

2021-22

Kauriinmetsästyksen kesäkokouksen hyväksymät säännöt kaudelle 2021-22

Seuran kiintiö 8 aikuista ja 10 vasaa. Jäsenen kiintiö on 1 aikuinen ja 1 vasa tai 3 vasaa / metsästäjä.

Kaurisjahti pyritään aloittamaan heti jahtikauden alussa kauriskolareiden välttämiseksi. Kaurislauman johtopukki pyritään säästämään metsästykseltä ja kauriita pyritään verottamaan tasaisesti koko metsästysalueelta.

Seuran tai hirviseurueen yhteisjahtien saalista tai maanvuokrasopimuksiin pyydettyä saalista ei vähennetä ampujan kiintiöstä. Johtokunnalle annetaan valtuudet keskeyttää kaurisjahti ennen kiintiön täyttymistä tai lisätä kiintiötä tavoitteen täyttymisen jälkeen johtokunnan tekemän kanta-arvion mukaan. Kaurispukin kevätmetsästys on kielletty. Kaurisjahdin saalismääristä, saaliskiintiön täyttymisestä, jahdin keskeytyksestä, kiintiön lisäyksestä ja kevätmetsästyksestä ilmoitetaan kotisivuilla.

Kauriin kaatoilmoitukset on tehtävä välittömästi seuran sihteerille. Kaurisilmoituksen tekemisestä Oma riistapalveluun vastaa kaataja ja asetuksen mukainen saalisilmoitus on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa kaatamisesta Oma riistaan. Kaataja varmistaa, että saalisilmoitus on kirjattu Oma riistaan onnistuneesti ja lähettää sihteerille välittömästi saamansa vahvistuksen saalisilmoituksesta.

Turvallisuuden parantamiseksi kauris- ja peuraporukkaan on ilmoittauduttava etukäteen metsästyksenjohtajalle ja kauris- ja peuraporukan jäsenistä perustetaan whatsapp (wa) -ryhmä. Turvallisuuden parantamiseksi vahtimalla metsästykseen menosta on ilmoitettava etukäteen ryhmälle wa -viestillä tai tekstiviestillä metsästyksenjohtajalle missä on vahtimassa ja milloin. Kutsut kauris- ja peurajahtien yhteisjahteihin lähetetään wa-ryhmän kautta ja jäsen, joka ei ole wa-ryhmässä sopii passikaverinsa kanssa tiedon saamisesta.

Valolähteen käyttö (lamputtaminen) on kielletty metsästyksessä. Asutusten lähellä suositellaan käyttämään äänenvaimenninta. Kauris- ja peuran metsästyksessä ei saa aiheuttaa häiriötä ulkopuolisille ja kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuteen. Seuruejahdeissa passitukset pyritään järjestämään aina metsään ja käytetään turvavaatetusta. Koirien kiinniottotilanteissa koiranohjaajat kutsuvat avuksi vain tarvittavan määrän avustajia