Riistanhoito ja luonnonsuojelu

Riistanhoito ja luonnonsuojelu ovat olleet seuran säännösissä sen perustamisesta lähtien vuodesta 1953.  Metsästämme eettisten sääntöjen mukaan samalla luontoa suojellen ja roskaamista välttäen.

Esimerkiksi v. 2019 riistanhoitotyönä seuran jäsenten hoidossa on n. 7 kpl:ta 1-5 aarian riistapeltoja, 17 talviruokintapaikaa ja yli 30 nuolukiveä. Talviruokintaan hankimme n. 3000 kg rehukauraa. Riistanhoitokustannuksiin käytämme n. 15% vuosituloista.

Lisäksi jäsenillämme on omakustanteisia ruokintapaikkoja ja usealla maanviljelijällä isoja riistapeltoja.

Pienriistan rauhoitusalueina on on n. 10% metsästysalueesta, joissa pienpetojen metsästys on sallittu. Pienpetojen pyyntiä ja erityisesti viime vuosina on tehostettu supikoirien pyyntiä ja osallistuttu supien pyyntikilpailuihin. Vuonna 2018 kilpailuun osallistuneet jäsenet saivat 80 supia.

Riistakantojen laskenta on toteutettu riistakolmion talvi- ja kesälaskennan avulla, tekemällä aktiivisesti Oma riistan havaintoja  ja tänä vuonna on perustettu kaksi uutta vesilintujen laskentapaikkaa.

Jäsenille ja metsäsnomistajille on jaettu tietoa riistametsänhoidosta.

Toimintasuunnitelmassamme on huomioitu entistä enemmän luonnon suojelu ja esimerkkeinä tästä on suositus käyttää lyijyä korvaavia hauleja ja luoteja, sekä kerätä luonnosta pois kaikki hylsyt pois. Periaatteenamme on, että omien roskien lisäksi voit kerätä luonnosta myös muiden roskat pois.

Toimintasuunnitelmassa on tavoitteena järjestää tänä vuonna rantojen siivoustalkoot.

Seuraa alalehdeltä 2019 mitä riistanhoito- ja luonnonsuojelutyötä teemme tänä vuonna.