Vuosi 2018

Riistakolmiolaskenta suoritettu!

7 "veljeksen" voimin havaittiin 2 pyypoikuetta ja kasi metsoa, mutta ei yhtään teeri tai metsopoikuetta. Lisäksi havaittiin yksi metsäsjänis. Varsinaisten havaintojen ulkopuolella nähtiin yksi haukkapariskunta ja valkohäntäpeura ja kuultiin hirvien rytinää. Hirvien jälkiä ei kuitenkaan näkynyt kovinkaan paljon.

Laskennan havainnot on tallennettu riistakolmiot.fi sivustolle.

Kiitos laskijoille!

Riistakolmioiden kesälaskenta la. 11.8. Kokoontuminen Kalettoman majalla klo 8:00.

Kesän riistakolmiolaskennan tuloksia tarvitaan erityisesti metsäkanalintujen kannan arviointiin ja metsästysaikojen suunnitteluun. 12.8. sähköisesti palautetut tulokset ennättävät vielä metsästysasetuksen pohjaksi.

Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivu on 4 km, ja siten laskentalinjan kokonaispituus on 12 km. Kolmiot säilyvät samoina vuodesta toiseen, vaikka alueelle tehtäisiin esim metsähakkuita. Kesälaskennassa keskitytään kanalintuihin ja talvella lasketaan riistanisäkkäiden jäljet.

Riistakolmion laskentaan tarvitaan 3x3 henkilöä eli yhteensä 9 henkilöä, ettei samojen henkilöiden tarvitse kiertää koko 12 km matkaa. Yksi 3 hengen ryhmä kävelee kolmion yhden 4 km sivun. 3 hengen ryhmästä yksi toimii suunnanpitäjänä ja lisäksi 2 henkilöä havainnoitsijoina 20 m välein. Reunahavainnoitsijat tekevät havaintoja vielä 10 m matkalta eli yhteensä havaintoja tehdään 60 m leveydeltä. Mukaan mahtuu myös enemmänkin laskijoita ja silloin 4 km sivu voidaan jakaa n. 2 km osuuksiin ja silloin tarvitaan 18 henkeä. Joten tule mukaan, vaikka lyhyemmällekin osuudelle oman kuntosi mukaan. Ohjeet havaintojen tekemisestä käydään läpi yhdessä ennen osuuksille lähtemistä.

Uusi riistakolmio perustetaan Ansanmaalle: 1 sivu Humulasta - Ahvenlammelle. 2 sivu Ahvenlammelta - majan kautta - Soppolan rinteeseen. 3 sivu Soppolasta - Humulaan.

Voit ottaa mukaan gps-paikantimen esim. koirapannan seurantalaitteen, kompassin ja radiopuhelimen korvakuulokkeella. Sään mukainen varustus ja omat eväät.

Pyydän, halukkaita kävelijöitä ilmoittautukaan Veijolle veijo.pessi@gmail.com tai p. 0503090321.  Myös naiset, naapuriseurojen jäsenet ja nuoriso ovat tervetulleita mukaan.

Käy kurkkaamassa lisätietoja riistakolmiolaskennasta osoitteessa riistakolmiot.fi ja viimeisessä Metsästäjä-lehdessä oli kolmiolaskennasta kattava artikkeli.