Vesilintujen laskentapaikat

Vesilintulaskennan tulokset

Alla on liite Luken vesilintulaskennan valtakunnallinen yhteenveto neljän tärkeimmän riistasorsalajin eli sinisorsan, tavin, telkän ja haapanan kantojen kehityksestä ja tästä linkistä näette lisää tietoa.

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/vesilinnut/vesilintuseurantojen-tulokset/

Alla on yhteenveto tuloksista.

Perustettu kaksi uutta vesilintujen laskentapaikkaa.

Lintujen laskentapaikoilla havainnoidaan lähinnä sorsalintujen lajistoa ja määrää, sekä poikueiden määrää. Laskettavat päälajit ovat sinisorsa, tavi, haapana, telkkä ja nokikana. Tarkemmat ohjeet löydät liitteenä olevasta esityksestä.

Parilaskenta tehdään kahtena laskentakertana, 1. laskenta 8.-15.5. ja 2. laskenta 22.-29.5. ja poikaslaskenta 1.-20.7. Laskennat tehdään aamulla klo 5-9 tai illalla 18-21 välillä, laskenta aika on kerrallaan 5-15 min.

Uudet laskentapaikat on perustettu Vasikkaniementien mutkaan (Uimalaitokselle menevä tie) ja havaintoalue on Ritoniemen ja Ulonsaaren välinen salmi ja toinen laskentapaikka Tulijoen kosteikkoon.

Jouni Hassinen suorittaa Vasikkaniementien laskennan ja Samppa Keskinen Tulijoen kosteikon laskennat.

Mikäli haluta perustaa oman laskentapaikan tai ottaa vastuun jatkossa laskennasta, niin ota yhteyttä Veijoon veijo.pessi@gmail.com

Vesilintujen laskentapaikka Vasikkaniementiellä (Uimalaitokselle menevä tie). Violetilla havaintosektori.