AMPUMARADAN SIIVOUSTALKOOT

Ampumaradan siivoustalkoot pidetään perjantaina 9.6. klo 17.00 alkaen.

Tervetuloa!
 

Myytävänä metsästyssaseita. Katso Myydään sivu.

RYHMÄNÄYTTELYN TULOKSET

- löytyvät täältä
 

 

RUOVEDEN RYHMÄNÄYTTELY 29.4.17

Kiitos kaikille osallistuneille, mukana olleille, talkoolaisille ja varsinkin naisille. Saimme runsaasti kiittävää palautta järjestelyistä aina kunnanjohtajaa myöten. Tuuli oli tuimaa ja kylmyys vallitsi, mutta eläinlääkäri Kulmalan mukaan koirille sää oli erinomainen.

Lämmin kiitos kaikille!

PS. Lumisade alkoi sitten illalla klo 19.30 ja ainakin 10 cm:n kerros lunta peitti maan ja näyttelyalueen valkoisen vaipan alle. Olipa näyttelyn ajoitus aika mahtava sään kannalta!

 

LINNUNPÖTTÖJEN TEKOTALKOOT!

Mukana talkoissa oli runsaat 20 henkeä Lasse Koivusen johdolla. Pötööjä ja niiden aihioiat valmistui noin 150 kappaletta! Mukavaa, että myös lapsia oli mukana. Seura kiittää!

Sorvaaja Osmo Uttera sorvasi pöntöt ja Kinnaskoski Oy lahjoitti puut.

Katso pöntöistä lisää täältä.

Lisää kuvia löytyy Talkoot sivulta.

 

 

Olli Hautanen ja 12-piikkinen

PDF-tiedostoOlli_Hautanen, muisto.pdf (118 kB)
Olli Hautasen muistolle

PILKKIKILPAILUT KALETTOMALLA SU 19.3.2017

Perinteiset pilkkikilpailut pidettiin Kalettoman lammella su 19.3. 2017. Voiton veivät tasatuloksella Jani Keskinen ja Mika Moskari tuloksella 13 kalaa. Naisten sarjan voitti Pirjo Heinonen yhdellä komealla ahvenella, nuorten satja voitti sami Keskinen ja sai samalla pienimmän kalan. Kilpailun suurimman kalan sai yksimielisellä päätöksellä Matti Pulakka.

 

Jäsenmaksut v. 2017

Jäsenmaksu säilyi samana kuin aiemmin eli 50 euroa/jäsen, liittymismaksu on 340 euroa. Maksulaput tulevat mahdollisimman pian.

PDF-tiedostoPilkkikisan tulokset,2.pdf (192 kB)
Pilkkikilpailun tulokset
PDF-tiedostoRuovesi tuomarit 2017.pdf (27 kB)
Ryhmänäyttelyn tuomarit ja koirat

HIRVIPEIJAISET 26.11.2016 KLO 19.00 ALKAEN SOINTULASSA
 

Peijaiset pidettiin Sointulassa la 26.11. klo 19 alkaen.

Illan esiintyjänä oli trubaduuri Matti Lepänhaara. (Löydät hänet myös netin kautta)!

Tanssittavasta musiikista huolehti Erkavox, solistina Jussi Antero.

Kiitos kaikille osanottajille ja talkoolaisille!

 

LASTEN HIRVIJAHTI LA 29.10.2016

Perinteinen jahtipäivä kirkonkylän alakoulun 1. - 6. luokan oppilaille pidettiin Kalettoman majalla mukavassa säässä. Hirvijahtia seurattiin radiopuhelimen kautta, laser-ammuntaa, lättyjä, makkaroiden paistamista, radiopuhelimen kokeilua, leikkimistä ja muuta touhuamista! Lisää kuvia on Lasten hirvijahdit sivuilla.

PDF-tiedostoLasten jahti, tulokset.pdf (110 kB)
Laser-ammunta, tulokset
PDF-tiedostoRMS hirvikilpailu 21.9.16.pdf (108 kB)
RMS hirviampumakilpailu 21.9.2016, tulokset

KAURIIN METSÄSTÄMINEN

Metsäkauris ei ole luvanvarainen riistaeläin, joten jokainen seuran jäsen voi metsästää kaurista luvanmukaisella alueella. Seuran kesäkokous päätti seuran kiintiöksi 5 kaurista. Yhden aikuisen sijasta voi ampua kaksi vasaa. Seuran sihteeri Heikki korpela pitää saalistilastoa ja ennen metsälle lähtöä on tilanne aina tarkistettava sihteerltä. Kiintiöitä ei voi ylittää. Saadusta saaliista on tehtävä ilmoitus Riistakeskukselle 7 vrk:n kuluessa. Tarkempia tietoja löytyy osoitteessa www.riista.fi. Alla on lisäksi ote ko. sivulta:
Metsästäjän on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle metsäkauriin metsästyksen tuloksesta. Ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun metsäkauris on tullut metsästetyksi. (Metsästysasetus 44 § 1 momentti)

Valtioneuvoston asetus mm. vasasuoja

PDF-tiedostoVNA_metsastysA_muutt_jakelu_FI.pdf (70 kB)
Valtioneuvoston asetus 1.9.2016
MS Word -tiedostoBlogitekstiä aiheesta Suomen riistakeskuksen Vapaata riistaa.docx (13 kB)
Blogitekstiä hirvijahdista

KANALINTUJEN METSÄSTYSAJAT 2016 - 2017

 

Kanalintujen metsästysajoista 2016-2017 on säädetty tuoreella asetuksella. Asetus avautuu alta linkistä ja muistio on liitetiedostona.

Tiivistettynä tilanne on seuraava:

Metso koko Pohjois-Hämeen riistakeskusalueella rauhoitettu 11.10. alkaen eli sallittu metsästysaika on 10.9. – 10.10.

Teeri koko Pohjois-Hämeen riistakeskusalueella rauhoitettu 11.10. alkaen eli sallittu metsästysaika on 10.9. – 10.10.

Pyy rauhoitettu Keski-Suomen maakuntaan kuuluvilla alueilla (Kuhmoisten rhy ja osat Längelmäveden ja Mäntän seudun rhy:stä) 11.0. alkaen eli sallittu metsästysaika 10.9. – 10.10.

Muutoin Pohjois-Hämeessä pyyn metsästys sallittu 10.9. – 31.10.

659/2016 Suomeksi

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2016–2017, julkaistu 24.8.2016

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2016 ja se on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2017.

659/2016 På svenska

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2016–2017, utgiven den 24 augusti 2016

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2016 och gäller till och med den 31 juli 2017

 

 

KARHUJAHTI SYKSYLLÄ 2016

Jahtiin on myönnetty kaksi kaatolupaa yhteislupa-alueelle. Karhut on kaadettu.

 

UUDET SÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt seuran uudet säännöt, jotka löytyvät Säännöt sivuilta.

 

RIISTASTIPENDIT v.2016

alakoulu: Sampo Peltomäki

yläkoulu: Teemu Hovikorpi

lukio: Fanny Laine

 

KESÄN 2016 TAPAHTUMIA

- ampumaharjoitukset alkavat ke 6.7. klo 17.00

- riistastipendit kolmelle kouluasteelle

- terassin kattaminen Kalettoman majalla

- ampumaradan kunnostustalkoot pe 10.6. klo 17.00 alkaen, paikalla oli liki 10 talkoolaista ja syntyi hyvää jälkeä

- 4 H elämyspäivä ampumaradalla 15.6.2016

- hirvimiesten jahtipalaveri Kalettomalla su 7.8. klo 13 alkaen

- kesäkokous Kalettomalla su 7.8. klo 15.00

- haulikon mestaruuskilpailut 17.8.2016

- hirven mestaruuskilpailut 21.9.2016

 

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU SUSILUPIIN

Ohessa on lyhyt tiivistelmä saatuna riistapäälliköltä 11.11.2015.

Kauan odotettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös viime talven kannanhoidollisesta susiluvasta tehtyihin valituksiin tuli saapui juuri postissa.
HAO käsitteli samalla kaikki kolme valitusta ja lyhyesti kerrottuna lopputulos oli, että yhden valittajan osalta valitus jätettiin käsittelemättä ja muiden osalta valitukset hylättiin.

 

Metsästysajat löytyvät täältä.

 

 

Metsästysasetus 666/1993 22 § (11.4.2013/270)

Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet

Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.

Edellä 1 momentissa säädetty vaatimus ei kuitenkaan koske metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta.

 

Jäsenmaksut v. 2017

Jäsenmaksu säilyi samana kuin aiemmin eli 50 euroa/jäsen. Maksulaput tulevat mahdollisimman pian.