Yhdistyksemme

Seura on perustettu vuonna 1953.

Jäseniä seuraan kuuluu noin 100 henkeä.

Seuralla on vuokralla maita yhtensä noin 5900 ha, joista suurin osa kaikella riistalla. Seuran jäsenet tekevät metsästyksen ohessa riistanhoitotyötä ruokkien metsän eläimiä. Osa seuran alueista on pysyvästi rauhoitettu metsästykseltä. Seuran jäsenet ovat perustaneet myös riistapeltoja ja ruokintapaikkoja. Koiranäyttelyt, kenneltoiminta ja koirakokeet kuuluvat myös seuran toimintaan. Vuosittain keväällä pidetään talkoot paikallisella ampumaradalla, jolloin siistitään ja kunnostetaan paikkoja kesä harjoituksia varten. Ampumaradalla on myös voimassa oleva ympäristölupa.

Seuran puheenjohtajana toimii Veijo Pessi ja varapuheenjohtajana Marko Aaltonen.

Metsästyksen johtajana toimii Veijo Pessi.

Taloudenhoitajana toimii Aira Aaltonen.

Sihteerinä toimii Heikki Korpela.

Kotisivumme ovat olleet kiinnostavia ja ahkerassa käytössä niiden käyttöön ottamisesta alkaen. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.rms.yhdistysavain.fi.

Hienoa ja tervetuloa uudestaan!